📍Në Njësinë Administrave Markat
✔️Sistemimi i rrugës Shalës – Vërvë ,
Pastrimi i varrezave të fshatit Vërvë
✔️
AlbaniaUSA