Të dhenat personale
Mbiemri, Emri    Ergest Dule
E-mail 
Shtetësia Shqiptare
Data e lindjes 

Aftësi dhe njohuri teknike,dëshmi aftësie

 • 1985-1991
 • 1991-1992
 • 1992-1996
 • 1996-2006
 • 2004-2008
 • 2007-2008
 • 2007-2015
 • 2010-2014
 • 2012-2014

Aktiviteti shkencor

 • 2005-2006
 • 2008-2014
 • 2008-2015

Aktiviteti politik

 • 1991
 • 1996-2000
 • 2000-2003
 • 2003-2006
 • 2013

Aktiviteti menaxherial

 • 1999
 • 2001
 • 2004
 • 2004

Njohuri te tjera
Gjuha angleze ( niveli C1 )
Njohuri programeve kompjuterit: WORD, EXEL,WINDOWS, POWER-POINT

AlbaniaUSA