Asfaltimi dhe ndriçimi i rrugës Shkallë-Çiflik, ndriçimi rrugor dhe shërbimi i postës së Policisë për  gjithë territorin e Bashkisë.

AlbaniaUSA