Pastrimi dhe reabilitimi i Kanaleve Kulluese në fushat e Konispolit

AlbaniaUSA